į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  ru 
NAUJIENOS
VSPC SKELBIA KONKURSĄ BENDRUOMENĖS SKYRIAUS UŽIMTUMO SPECIALISTO (-ĖS) PAREIGOMS UŽIMTI

Įstaigos pavadinimas: Visagino socialinių paslaugų centras (toliau – VSPC).

Teisinė forma: savivaldybės biudžetinė socialinių paslaugų įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą.

Buveinė: Taikos pr. 13, 31110 Visaginas.

Įmonės kodas: 300079075.

Pareigybė: VSPC Bendruomenės skyriaus užimtumo specialistas (-ė).

Pareigybės dydis – 0,5 etato (20 (dvidešimt) darbo valandų per savaitę.

Pareigybės paskirtis – organizuoti ir teikti kokybišką, pagal paslaugų gavėjų pomėgius, užimtumą, ugdyti ir palaikyti paslaugų gavėjų socialinius ir darbinius įgūdžius bei skleisti aktyvaus senėjimo idėjas.

Pareigos: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Skelbimas galioja iki: 2020-12-04

plačiau
 
SVARBI INFORMACIJA VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ GAVĖJAMS

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją padėtį ir įvedus karantiną dėl koronaviruso (COVID-19) grėsmės, rekomenduojame dėl paslaugų konsultuotis nuotoliniu būdu ir iš anksto suderinti vizitą su specialistu.

PARAMOS ŠEIMAI SKYRIUS teikia socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas. Dėl informacijos ir konsultacijos galite kreiptis: tel. 8 616 29 762, el. p. renata.seibokiene@vspc.lt, darbo dienomis pirmadieniais–ketvirtadieniais – nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka darbo dienomis – nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

PAGALBOS NAMUOSE SKYRIUS teikia pagalbą į namus ir dienos socialinę globą namuose. Dėl informacijos ir konsultacijos galite kreiptis: tel. 8 674 53 865, el. p. agne.dobrianskiene@vspc.lt, darbo dienomis pirmadieniais–ketvirtadieniais – nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka darbo dienomis – nuo 12.00 val. iki 12.45 val. Suinteresuotų asmenų aptarnavimą (informavimą ir konsultavimą) teikia tik nuotoliniu būdu. Prašymus socialinėms paslaugoms gauti galima per socialinių paslaugų informacinę sistemą – www.spis.lt.

plačiau
 
VSPC KALĖDINIS PAŠTAS

Visagino socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyriaus socialinės darbuotojos darbui su šeima Dovilė Mačiulienė ir Rasa Nastajienė organizuoja vaikams Kalėdinį paštą. 
Čia pildosi vaikų svajonės, kuris gi vaikas nesvajoja gauti laiško nuo paties Kalėdų Senelio? Kviečiame vaikučius, kurių šeimoms yra taikoma atvejo vadyba, rašyti laiškus Kalėdų Seneliui ir parašyti (ar nupiešti), kokias šiemet jie įsivaizduoja šv. Kalėdas su šeima. Laiškus galite pradėti rašyti nuo lapkričio 16 d. iki gruodžio 4 d. 

 

plačiau
 
VSPC TEIKIA TRANSPORTO ORGANIZAVIMO PASLAUGAS

Transporto organizavimo paslauga teikiama pagal poreikį Visagino savivaldybės gyventojams, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Konsultacijos dėl transporto organizavimo paslaugos teikimo teikiamos kiekvieną darbo dieną nuo pirmadienio iki ketvirtadienio nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.) telefonu 8 694 52 438 ir elektroniniu paštu vspc@vspc.lt.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, norėdamas gauti transporto organizavimo paslaugą, kreipiasi ne vėliau nei prieš tris dienas iki transporto organizavimo paslaugų teikimo dienos į VSPC darbuotoją, atsakingą už transporto organizavimo paslaugos teikimą, ir susitaria dėl reikalingų dokumentų pateikimo būdo ir pateikia šiuos dokumentus:

  • prašymą dėl transporto organizavimo paslaugų teikimo;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje);
  • neįgaliojo ir (ar) pensininko pažymėjimą;
  • pažymas apie asmens (šeimos) gaunamas pajamas, jeigu SPIS sistemoje nėra duomenų;
  • kitus dokumentus, patvirtinančius paslaugos reikalingumą.
plačiau
 
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimas VSPC

Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. VSPC Bendruomenės skyriuje įgyvendinami du neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektai: „Lietuvių kalbos ir kultūros dermė“ bei „Aktyvus gyvenimas – pilnavertis gyvenimas“.

Šių programų dalyviai – miesto senjorai. Lietuvių kalbos ir kultūros mokymo programos metu garbaus amžiaus visaginiečiai susipažįsta su lietuvių papročiais, tradicijomis, istorija, kalendorinėmis šventėmis. Senjorai skaito nesudėtingus kūrinius lietuvių kalba, lavina šnekamosios kalbos įgūdžius, atlieka praktines užduotis.

 

 

plačiau
 
1   2   3   4   10  sekantis  >>