į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  ru 
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA » Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinės ataskaitos už 2019 m. II ketv.:

 

1. Aiškinamasis raštas prie 2019 m. II ketv. finansinės būklės ataskaitos.

2. Finansinės būklės ataskaita 2019 m. birželio 30 d. duomenimis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. birželio 30 d. duomenimis.

4. Finansuojamos sumos pagal šaltinį 2019 m. birželio 30 d. duomenimis.

 

Finansinės ataskaitos už 2019 m. I ketv.:

 

1. Aiškinamasis raštas prie 2019 m. I ketv. finansinės būklės ataskaitos.

2. Finansinės būklės ataskaita 2019 m. kovo 31 d. duomenimis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. kovo 31 d. duomenimis.

4. Finansuojamos sumos pagal šaltinį 2019 m. kovo 31 d. duomenimis.

 

 

Finansinės ataskaitos už 2018 m.:

 

1. Aiškinamasis raštas prie 2018 m. finansinės būklės ataskaitos.

2. Finansinės būklės ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

4. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

5. Pinigų stautų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

 

Finansinės ataskaitos už 2017 m.:

 

1. Aiškinamasis raštas prie 2017 m. finansinės būklės ataskaitos.

2. Finansinės būklės ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

4. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

5. Pinigų stautų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

 

Finansinės ataskaitos už 2016 m.:

 

1. Aiškinamasis raštas prie 2016 m. finansinės būklės ataskaitos.

2. Finansinės būklės ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

4. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

5. Pinigų stautų ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

 

 

Finansinės ataskaitos už 2015 metus:

 

1. Aiškinamasis raštas prie 2015 metų finansinės būklės ataskaitos.

2. Finansinės būklės ataskaita 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

5. Finansavimo sumų likučiai 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

6. Trumpalaikės mokėtinos sumos 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis.