į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  ru 
KORUPCIJOS PREVENCIJA » Atmintinė

ATMINTINĖ

 

 

Atmintinės tikslas – paraginti Visagino savivaldybės administracijos bei Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų darbuotojus nedelsiant pranešti apie galimus korupcinius pažeidimus Savivaldybės administracijoje bei Savivaldybei pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

 

Korupcija yra bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.

Korupcijos prevencija siekiama didinti Savivaldybės administracijos vykdomų funkcijų kokybę, tarnautojų atliekamų pareigų ir įgaliojimų skaidrumą ir sąžiningumą bei visuomenės pasitikėjimą valstybinėmis institucijomis.

• Visagino savivaldybės administracijos darbuotojai turi sąžiningai, dorai, nepriekaištingai ir atsakingai vykdyti savo pareigas, vadovaudamiesi LR Konstitucija, LR valstybės tarnybos įstatymu, LR darbo kodeksu, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis, skyrių nuostatais, pareigybių aprašymais ir darbo tvarkos taisyklėmis.

Darbuotojai turėtų aktyviai ir nedelsiant reikšti susirūpinimą dėl galimų korupcinių pažeidimų Visagino savivaldybės administracijoje bei Savivaldybei pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

Svarbu, jog darbuotojai:

-nesikreiptų į asmenį ar asmenis, kuriuos jie įtaria;

-nebandytų rinkti įrodymų arba klausinėti kokių nors asmenų, bet turint dokumentų ar kt., kurie, darbuotojo manymu, yra svarbūs, laikytų juos saugioje vietoje;

-išgirdę ar pamatę tai, kas, darbuotojo manymu, yra svarbu, užsirašytų laiką, datą ir smulkmenas;

-nebandytų patys atlikti tyrimo;

-nebūtų abejingi ir praneštų apie pastebėtus pažeidimus.

 

Apie turimą informaciją ar esamus įtarimus galima informuoti:

-Visagino savivaldybės administracijos darbuotoją Konstantiną Bagdanavičių.   

Pranešėjų konfidencialumas ir anonimiškumas bus išsaugomi, o pateikta informacija vertinama laikantis teisingumo, sąžiningumo ir skaidrumo principų.

Kontaktiniai duomenys: specialus korupcijos prevencijos tel. (8 386) 33 529, Parko g. 14, Visaginas,  415 kab.

-   Specialiųjų tyrimų tarnybą

Kontaktiniai duomenys: Vasario 16-osios g. 22, 35169 Panevėžys, tel. (8 45) 51 01 71;

             el. paštas panevezys@stt.lt

            Specialiųjų tyrimų tarnyba Vilnius tel. (8 5) 266 33 33, el. paštas pranesk@stt.lt

 • Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio priežastis

      ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas.