į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  ru 
NAUJIENOS
VSPC įvyko seminaras

2018 m. liepo 25 d. Visagino socialinių paslaugų centre (Taikos pr. 13, Visaginas)  įvyko seminaras „Lengvesnis būdas atsisakyti alkoholio“.

Seminaras vykdomas įgyvendinant Visagino socialinių paslaugų centro projektą „Mylėk save – gyvenk be žalingų įpročių“. Lektorius – Vygandas Pikčiūnas, asmenybės ugdymo ir meditacijos mokytojas. Jis suteikė informaciją apie priklausomybių prevenciją ir įvairius būdus, kaip atsisakyti priklausomybių.

Seminare dalyvavo Visagino socialinių paslaugų darbuotojai: socialinių darbuotojų padėjėjai, socialiniai darbuotojai, Nakvynės namų gyventojai, Panevėžio apygardos Probacijos tarnybos įskaitoje esantys asmenys, VSPC Bendruomenės bei Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus nariai.

Ačiū Vygandui Pikčiūnui ir visiems, dalyvavusiems seminare.

plačiau
 
Tęsiami savitarpio pagalbos grupės užsiėmimai

    Toliau tęsiami savitarpio pagalbos grupės susitikimai, skirti visaginiečiams globėjams ir įvaikintojams. Jų metu, dalyvaujant diskusijose ir dalinantis asmenine patirtimi, dalyvaujant atestuotiems GIMK programos darbuotojams, sprendžiamos tuo metu dalyviams aktualios ir sunkios gyvenimo situacijos. Patys dalyviai bando padėti vieni kitiems suprasti savo galimybes ir spręsti iškilusias problemas, naujai įvertinti susidariusią situaciją, kartu ieško galimų sprendimų. Turi galimybę gauti sau naudingų žinių.

   Tad norinčius prisijungti prie grupės užsiėmimų kviečiame 2018 m. liepos 26 d. 18.00 val. į Visagino socialinių paslaugų centro (Taikos pr. 13) antrame aukšte esančią salę. Susitikime didžiausias dėmesys bus skiriamas problemoms, kyliančioms globojant paaugliško amžiaus vaiką. Tikimės, kad užsiėmimų metu globėjai ir įtėviai galės pasidalinti patirtimi, aptarti iškylančius iššūkius ir sulaukti paramos ar palaikymo iš su panašiomis situacijomis susidūrusiais žmonėmis, auginant globojamą arba įvaikintą paauglį.

   Telefonas pasiteirauti 8 682 52 685.

 
 
VSPC įvyko seminaras

Visagino socialinių paslaugų centre 2018 m. birželio 27d. įgyvendinant projektą „Vyresni darbingo amžiaus asmenys – aktyvūs visuomeniniame gyvenime ir darbo rinkoje“, buvo organizuotas seminaras, kurį pristatė VšĮ „Darnaus vystymo projektai“.

Projekto tikslas – sukurti palankias sąlygas vyresniems darbingo amžiaus gyventojams aktyviai dalyvauti sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus, padidinti jų dalyvavimo darbo rinkoje galimybes. Buvo aptarta situaciją darbo rinkoje.

Seminare dalyvavo NVO organizacijos atstovai, Visagino trečiojo amžiaus universiteto direktorė Asta Sieliūnienė, Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Jolita Zabulytė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Irena Abaravičienė.

 
 
Savitarpio pagalbos grupė tėvams (globėjams)

Savitarpio pagalbos grupė tai – grupinė diskusija su psichologu, atestuotu darbuotoju, skirta globėjams, įtėviams, auginantiems vaikus.

Grupės susitikimuose, kartu su psichologu, turėsite galimybę dalintis asmenine patirtimi ir jausmais apie esamas ar gyvenime buvusias sunkias situacijas, padėti vieni kitiems suprasti savo galimybes, spręsti iškilusias problemas, naujai įvertinti situaciją, kartu ieškoti būdų, kaip tęsti pilnavertį gyvenimą. Grupėje didžiausias dėmesys skiriamas dalyvių pasisakymams – kiekvienas turi galimybę dalintis patiriamais išgyvenimais, iššūkiais bei problemomis ir sulaukti paramos ar palaikymo iš panašaus likimo žmonių, taip pat – profesionalios pagalbos iš specialisto. Grupės veikla grindžiama bendrumo, savitarpio supratimo, pasitikėjimo, pagarbos ir konfidencialumo principais.

2018 m. birželio 29 d. 15.00 val., Taikos pr. 13, Visagine, atestuoti GIMK programos darbuotojai kviečia globėjus į savitarpio pagalbos grupę. Grupės metu globėjai ir įtėviai galės pasidalinti patirtimi, aptarti iškylančius iššūkius auginant globojamus arba įvaikintus vaikus, taip pat galės gauti informaciją. Telefonas pasiteirauti 8 618 38 669.

plačiau
 
BŪSIMŲJŲ GLOBĖJŲ IR ĮTĖVIŲ MOKYMAI

Norint tapti globėjais ar įtėviais neužtenka gerų norų, dar būtina dalyvauti 30 val. trukmės mokymuose. Šiuos mokymus organizuoja globėjų ir įtėvių mokymų ir konsultavimo specialistai (sutrumpintai – GIMK). Būtent dėl specializuotų mokymų pasirengiama globėjo ar įtėvio vaidmeniui. Juose mokoma, kaip užtikrinti stabilumą vaiko gyvenime, kaip atvirai kalbėti su vaiku apie jo laikinai ar visam laikui prarastus biologinius tėvus, apie jo globą ar įvaikinimą. Tokiuose mokymuose supažindinama, kaip užmegzti saugų prieraišumą su į šeimą gyventi atvykusiu vaiku. Taip pat kalbama apie netektis, kurias tiems vaikams yra tekę išgyventi, palikus savo biologinius tėvus, nes kiekvienas vaikas ateina su savo neigiama patirtimi (jie atskiriami nuo savo šeimų, praranda dalį draugų, giminaičių…).

plačiau
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   6   sekantis  >>