į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  ru 
NAUJIENOS
Globos skyriaus gyventojai buvo supažindinti su VSPC 2020 metų veiklos ataskaita

2021 m. kovo 19 d. Visagino socialinių paslaugų centras (toliau – VSPC), įgyvendindamas projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus (toliau – Globos skyrius) gyventojus individualiai  supažindino jiems suprantamu būdu su  VSPC 2020 metų veiklos ataskaita.

Gyventojai  įvertino VSPC veiklą,  VSPC veiklos rezultatus. Globos skyriuje nuolat skatinamas gyventojų aktyvus dalyvavimas VSPC veiklos vertinime.  

plačiau
 
Projektas „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“

Visagino savivaldybės administracija kartu su projekto partneriu Visagino socialinių paslaugų centru baigė įgyvendinti projektą „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“ Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-91-0006 pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“  įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimą.

plačiau
 
VSPC nuo 2021 m. sausio mėn. pradeda teikti apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose paslaugą

Visagino socialinių paslaugų centras (toliau – VSPC) nuo 2021 m. sausio mėn. pradeda teikti apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose paslaugą, kurią sudaro šios socialinės priežiūros paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.) ir kitos paslaugos, reikalingos asmens savarankiškumui užtikrinti.

Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius

PASLAUGOS TEIKIMO VIETA: Savarankiško gyvenimo namai yra VSPC padalinys, esantis adresu Taikos pr. 20A, Visaginas.

plačiau
 
Lietuvos keliu

Visagino socialinių paslaugų centro Bendruomenės skyriaus senjorai organizavo akciją „Lietuvos keliu“, skirtą Vasario 16-ajai.

Akcijos  metu buvo pristatytos Galinos Charbedijos kurtos lėlės, aprengtos tautiniais kostiumais su lietuviškais elementais.

plačiau
 
GERAS ŽODIS IR KATEI MALONU

Visagino socialinių paslaugų centre (toliau – VSPC)  pagal projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriuje (toliau – Globos skyrius) parengtas lengvai skaitomas ir lengvai suprantamas Gyventojų etikos kodeksas. Darbuotojai gyventojus nuosekliai supažindina su etikos kodeksu ir organizuoja  reguliarius kodekso aptarimus.

VSPC Globos skyriaus psichologas, siekdamas, kad gyventojai geriau suprastų etikos kodeksą organizavo užsiėmimus tema, GERAS ŽODIS IR KATEI MALONU. Pasirinkta tema siekiama ugdyti norą kalboje vartoti mandagius žodžius, suteikti moralinę paramą tiems, kuriems jos reikia. Užsiėmimuose vizualiai ir aiškiai pristatomas Gyventojų etikos kodeksas. 

plačiau
 
SVARBI INFORMACIJA VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ GAVĖJAMS

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją padėtį ir įvedus karantiną dėl koronaviruso (COVID-19) grėsmės, rekomenduojame dėl paslaugų konsultuotis nuotoliniu būdu ir iš anksto suderinti vizitą su specialistu.

PARAMOS ŠEIMAI SKYRIUS teikia socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas. Dėl informacijos ir konsultacijos galite kreiptis: tel. 8 616 29 762, el. p. renata.seibokiene@vspc.lt, darbo dienomis pirmadieniais–ketvirtadieniais – nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka darbo dienomis – nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

PAGALBOS NAMUOSE SKYRIUS teikia pagalbą į namus ir dienos socialinę globą namuose. Dėl informacijos ir konsultacijos galite kreiptis: tel. 8 674 53 865, el. p. agne.dobrianskiene@vspc.lt, darbo dienomis pirmadieniais–ketvirtadieniais – nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka darbo dienomis – nuo 12.00 val. iki 12.45 val. Suinteresuotų asmenų aptarnavimą (informavimą ir konsultavimą) teikia tik nuotoliniu būdu. Prašymus socialinėms paslaugoms gauti galima per socialinių paslaugų informacinę sistemą – www.spis.lt.

plačiau
 
VSPC TEIKIA TRANSPORTO ORGANIZAVIMO PASLAUGAS

Transporto organizavimo paslauga teikiama pagal poreikį Visagino savivaldybės gyventojams, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Konsultacijos dėl transporto organizavimo paslaugos teikimo teikiamos kiekvieną darbo dieną nuo pirmadienio iki ketvirtadienio nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.) telefonu 8 694 52 438 ir elektroniniu paštu vspc@vspc.lt.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, norėdamas gauti transporto organizavimo paslaugą, kreipiasi ne vėliau nei prieš tris dienas iki transporto organizavimo paslaugų teikimo dienos į VSPC darbuotoją, atsakingą už transporto organizavimo paslaugos teikimą, ir susitaria dėl reikalingų dokumentų pateikimo būdo ir pateikia šiuos dokumentus:

  • prašymą dėl transporto organizavimo paslaugų teikimo;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje);
  • neįgaliojo ir (ar) pensininko pažymėjimą;
  • pažymas apie asmens (šeimos) gaunamas pajamas, jeigu SPIS sistemoje nėra duomenų;
  • kitus dokumentus, patvirtinančius paslaugos reikalingumą.
plačiau
 
Kalėdos kitaip...

Visagino socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyriaus socialinė darbuotoja darbui su šeima Anastasija Makejeva, padedant Paramos šeimai skyriaus socialinei darbuotojai darbui su šeima Anastasijai Komarovai, 2021 m. gruodžio 29 d. organizavo 15-os šeimų, kurioms yra taikoma atvejo vadyba, rankdarbių parodą „Kalėdos kitaip...“. Paroda skirta tautodailės metams paminėti. Parodą pamatyti galima Visagino socialinių paslaugų centro antrame aukšte.

plačiau
 
Taip malonu, kai prisimena...

Visagino socialinių paslaugų centro projekto „Integralios pagalbos namuose teikimo modelio sukūrimas Visagino savivaldybėje“ slaugytojos padėjėja Laima Gudėnienė visus 2020 metus mezgė, nėrė įpindama į mezginius geriausius linkėjimus: sveikatos, laimės, vilties, džiaugsmo, meilės... ir numezgė Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus gyventojams šiltų kojinaičių, kepuraičių, kad sušildytų ne tik kūną, bet ir širdį... Dėkojame už nuostabią iniciatyvą ir sukurtą kalėdinį stebuklą!

plačiau
 
Gyvename viltimi vėl pasimatyti

Visagino socialinių paslaugų centro Bendruomenės skyrius kūrė kalėdinį interjerą.

Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino metu, deja, bet bendruomenės nariai susitikti negalės. Tikimės, kad juos pradžiugins bent sukurto interjero nuotraukos ir visiems pavyks kada nors susitikti...

plačiau
 
<<  ankstesnis  2   3   4   5   6   7   8   10  sekantis  >>