į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  ru 
NAUJIENOS
VSPC buvo atlikti teikiamų socialinių paslaugų kokybės tyrimai

Visagino socialinių paslaugų centre (toliau – VSPC) Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus vyr. socialinė darbuotoja Taida Kringelienė, Pagalbos namuose skyriaus vyr. socialinė darbuotoja Agnė Dobrianskienė ir socialinio darbo organizatorė Natalija Dolženko 2019-03-15 pristatė du 2018 m. atliktus VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia (toliau – Globos skyrius) ir Pagalbos namuose teikiamų socialinių paslaugų kokybės tyrimus.

Globos skyriaus gyventojų apklausos rezultatų analizė parodė, kad svarbiausios jų gyvenimo Globos skyriuje priežastys: nebegalėjimas savimi pasirūpinti dėl sveikatos problemų, savarankiškumo sumažėjimo, specialių priežiūros ir slaugos paslaugų poreikis.

Atlikus Globos skyriaus darbuotojų apklausos rezultatų analizę, pastebėta stipri darbuotojų motyvacija dirbti su senais ir pagyvenusiais žmonėmis. Darbuotojus dirbti šį darbą labiausiai motyvuoja jų asmeninės savybės: nuoširdumas, kantrumas, paslaugumas. Poreikis padėti seniems žmonėms, noras pažinti senus žmones ir jų gyvenimą, laimės ir prasmės siekimas ne tik savo gyvenime, bet ir senų žmonių gyvenimo įprasminimas, darbuotojų nuomone – tai tie veiksniai, kurie skatina dirbti su senais ir pagyvenusiais žmonėmis.

Tyrimo metu nustatyta, kad VSPC teikiamų socialinių paslaugų pakanka seniems ir pagyvenusiems žmonėms gyventi pilnavertį gyvenimą. Personalo atstovai nuolatos atlieka visus Globos skyriaus gyventojų darbus, nebent jie patys nori save apsitarnauti. Apklausa parodė, kad Globos skyriaus gyventojai yra patenkinti teikiamų paslaugų kokybe bei jų aptarnaujančio personalo darbu.

Globos skyriui rekomenduojama teikti tokias socialines paslaugas, kad būtų patenkinami įvairiausi senų ir pagyvenusių žmonių poreikiai, užtikrinant senų ir pagyvenusių žmonių orumą, savarankiškumą, nepriklausomumą kasdieniniame gyvenime bei senų žmonių teises. Rekomenduotina daugiau dėmesio skirti slaugos paslaugų tobulinimui, kvalifikacijos kėlimui, naujos būtinos įrangos įsigijimui, bei organizuoti kokybiškesnį maitinimą.

Pagalbos namuose skyriaus apklausos rezultatų analizė parodė, kad socialinių paslaugų gavėjai yra patenkinti paslaugų kokybe, aptarnaujančiu personalu, kokybiškai teikiamomis paslaugomis, pritaikyta aplinka jų poreikiams.

Pagalbos namuose skyriuje rekomenduojama paslaugų gavėjams paslaugas teikti ir savaitgaliais, išplėsti socialinių paslaugų informavimo sklaidą ir informaciją nuolat teikti Visagino savivaldybės, poliklinikos interneto svetainėse bei patalpose.

Dėkojame socialiniams darbuotojams, atlikusiems ir pristačiusiems tyrimo rezultatus bei pasidalinus su VSPC socialiniais darbuotojais savo patirtimi.