į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  ru 
NAUJIENOS
Įgalinimas kaip multidimensinis socialinis procesas, keičiantis socialinio darbo praktiką

2020 m. liepos 2 d. Visagino socialinių paslaugų centras, esantis IV etapo dalyvis tarp EQUASS besidiegiančių įstaigų, dalyvavo VšĮ Valakupių reabilitacijos centre  vykdomo projekto  „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ rėmuose koordinatorių praktiniuose mokymuose „Įgalinimas kaip multidimensinis socialinis procesas, keičiantis socialinio darbo praktiką“.

Įgalinimas yra vienas esminių EQUASS kokybės sistemos principų. Mąstant apie įgalinimą reikia galvoti apie paslaugų gavėją kaip kertinę ašį. Jo teisių puoselėjimą, orumo skatinimą bei atsakomybės už savo gyvenimą poreikį.

Mokymų metu dalyviai mokėsi ir diskutavo ne tik apie įgalinimo sampratą, bet ir kaip matuoti jo rezultatus organizacijoje. Įgalinimas turi būti įtrauktas į kiekvieno paslaugų gavėjo individualų planą. Jo siekiama konkrečiais mažais žingsniais. Kitas svarbus aspektas – darbuotojo tikėjimas kiekvieno žmogaus galiomis ir savo siekiamu tikslu, nes tik tuomet įvyksta tikrasis įgalinimas.