į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  ru 
NAUJIENOS
Nuoširdi padėka visiems, padovanojusiems vaikams jūrą

Palangos miesto savivaldybė jau antrus metus prisijungia prie Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės  iniciatyvos „ Už saugią Lietuvą“ ir kviečia mažas pajamas gaunančių šeimų vaikus iš visos Lietuvos pamatyti jūrą.

„Pasveikink jūrą Palangoje“ – tai projektas, kurį įgyvendino Palangos miesto savivaldybė, padovanodama vaikams mažą stebuklą.

plačiau
 
O kodėl neįkurti šeimynos?

Vienas iš būdų kaip efektyviau padėti iš karto keliems vaikų globos namuose gyvenantiems vaikams – paimti juos gyventi įkurtoje šeimynoje.

Šeimyna Lietuvos teisės aktuose nusakoma kaip pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės  juridinis asmuo. O jos tikslai – užtikrinti jos globojamų vaikų teisių apsaugą ir suteikti jiems gyvenimo sąlygas, kokių reikia jų fizinei, protinei ir dvasinei raidai bei sukurti šeimos aplinką, kokios reikia tinkamai parengti savarankiškam gyvenimui visuomenėje.
Šeimyna globoja šešis ir daugiau vaikų, bet bendras vaikų skaičius su savais vaikais turi neviršyti dvylikos. Šeimynos steigėju gali būti asmuo, atitinkantis globėjui (rūpintojui) taikomus reikalavimus ir ne mažiau kaip trejus metus jau vykdęs vaikų globėjo (rūpintojo) pareigas. Jeigu šeimynos steigėjas yra įregistravęs santuoką, tai šeimynos dalyviu tampa ir jo sutuoktinis, davęs rašytinį sutikimą.

Daugiau informacijos norintiems tapti vaikų globėjais (rūpintojais), įtėviais ar įkūrti šeimyną kviečiame kreiptis į GIMK specialistus, tel. pasiteirauti 8 618 38 669 arba 8 682 52 685.


 

plačiau
 
Pradėtas Integralios pagalbos namuose teikimo modelio sukūrimas Visagino savivaldybėje" projektas

Informuojame, kad 2016 m. gegužės 16 d. Visagino socialinių paslaugų centras ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-01-0006 „Integralios pagalbos namuose teikimo modelio sukūrimas Visagino savivaldybėje“ sutartį Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-01-0006.

Projekto įgyvendinimo metu Visagino savivaldybėje integrali pagalba bus teikiama 30 neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų. Dirbs: slaugytojai, slaugytojo padėjėjai, socialinis darbuotojas ir socialinio darbuotojo padėjėjai.

Projekto vykdymo metu bus suburtos 3 mobilios komandos. Viena mobili komanda aptarnaus 10 žmonių. Integrali pagalba bus teikiama nuo 4,5 val. iki 8 val.  per dieną ir 5 dienas per savaitę.

Projekto dalyviams bus suteikta reikalinga pagalba – šeimos nariai gaus kokybiškas konsultavimo paslaugas apie ligonių priežiūrą, pragulų profilaktiką ir kt.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Projekto trukmė – 45 mėnesius, t. y. iki 2020 metų. Bendra projekto vertė – 209 250,00 Eur.

plačiau
 
VSPC projektas „Padėk vaikams – sustiprink šeimą“ – vienas geriausių

Visagino socialinių paslaugų centro direktorė Stanislava Ostrouch, socialinė darbuotoja-koordinatorė Asta Karosienė ir Vaikų dienos centro socialinė pedagogė Loreta Leonovienė ir Vaikų dienos centro socialinė darbuotoja Lina Simonovičienė 2017 m. birželio 6 d. Vilniuje dalyvavo 2009–2014 m. Europinės erdvės finansinio mechanizmo programos  ,,Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ baigiamojoje konferencijoje, kurią organizavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Konferencija vyko ,,Holiday INN Vilnius“ viešbučio konferencijų salėje. Šalių donorių paramos suma programai „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ yra 6,312 mln. Eur, numatoma bendrojo finansavimo suma – apie 1,114 mln. Eur. Konferencijos metu sveikinimo žodį tarė Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, Islandijos ,,Barnahaus-Childer s House“ atstovė Thorbjorg Sveinsdott ir Norvegijos ambasados Lietuvoje atstovas. Programos rezultatus pristatė Centrinės valdymo agentūros atstovas Artūras Žarnovskis.

plačiau
 
<<  ankstesnis  6   7   8   9