į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  ru 
NAUJIENOS
Prasidėjo projekto „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“ įgyvendinimas

Visagino savivaldybės administracija pradėjo projekto „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“ Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-91-0006 pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“  įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimą.

2018 m. birželio 27 d. buvo pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-91-0006  „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“ sutartis.

 Projekto biudžetas – 1.029.164,59 eurų, Projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama iš Europos regioninės plėtros fondo iki 622.683,00 eurų ir 406. 481,59 eurų skiriama  iš Visagino savivaldybės biudžeto.

Planuojamo projekto esmė – atlikti nenaudojamo visuomeninio pastato (buvusio vaikų darželio), esančio adresu Taikos pr. 20A, Visaginas, unikalus Nr.  3098-5003-4014, konversiją, paverčiant juos moderniais ir šiuolaikiškais savarankiško gyvenimo namais. Numatoma demontuoti didžiąją dalį esamo pastato iki rūsio perdangos, atnaujinti rekonstruojamo pastato plotui reikalingus pamatus ir ant jų pastatyti 4 modulinius karkasinius namelius. Kiekviename moduliniame namelyje bus įrengta po 4 vienviečius kambarius su WC/dušo patalpa, virtuve bei lauko terasa (numatant išėjimus iš kambarių į lauko terasas). Bendro naudojimo ir personalo modulyje numatyta įrengti patalpas – personalo kabinetus, WC patalpą, bendros erdvės patalpą, kurioje gyventojai galės žiūrėti televizorių, naudotis kompiuteriais ir tiesiog bendrauti bei techninę patalpą. Viso savarankiško gyvenimo namuose numatoma sukurti – 16 vietų socialinių paslaugų gavėjams.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2018 m. sausio 16 d. ir projekto įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. birželio 30 d.

Planuojamo įgyvendinti projekto tikslas - Gerinti socialinių paslaugų prieinamumą Visagino savivaldybėje plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėje senyvo amžiaus asmenims ir asmenis su negalia.

Projekto vykdytojas: Visagino savivaldybės  administracija.

Projekto partneris: Visagino socialinių paslaugų centras.

Savarankiško gyvenimo namuose bus teikiamos  socialinės paslaugos senyvo amžiaus asmenims bei asmenims su fizine negalia. Projekto rezultatų dėka bus sudarytos sąlygos  senyvo amžiaus bei  negalią turintiems asmenims organizuoti savo savarankišką gyvenimą, siekiant mažinti jų socialinę atskirtį ir skatinti integraciją į visuomenę, sudarytos sąlygos šių asmenų tėvams, vaikams  ar globėjams pilnaverčiai dalyvauti darbo rinkoje ar grįžti į ją. Neįgalūs asmenys gaus paslaugas bendruomenėje, turės galimybę palaikyti ryšius su artimaisiais ir ateityje jiems neprireiks brangiai kainuojančių paslaugų ilgalaikės socialinės globos įstaigose.