į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  ru 
NAUJIENOS
Projektas „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“

Visagino savivaldybės administracija kartu su projekto partneriu Visagino socialinių paslaugų centru baigė įgyvendinti projektą „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“ Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-91-0006 pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“  įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimą.

Projekto tikslas - Gerinti socialinių paslaugų prieinamumą Visagino savivaldybėje plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėje senyvo amžiaus asmenims ir asmenis su negalia.

 Projekto metu buvo atlikta nenaudojamo visuomeninio pastato (buvusio vaikų darželio), esančio adresu Taikos pr. 20A, Visaginas, konversiją, paverčiant jį moderniais ir šiuolaikiškais savarankiško gyvenimo namais. Visos savarankiško gyvenimo namų erdvės pritaikytos žmonėms su negalia. Kambariai turi atskirus sanitarinius mazgus, kiekviename kambaryje įrengtos virtuvėlės gyventojams su visa reikiama buitine įranga. Paslaugų gavėjai aprūpinami pagrindiniais baldais, buitiniais reikmenimis, bet gali turėti ir savo baldus bei kitus buičiai reikalingus asmeninius daiktus. Savarankiško gyvenimo namuose bus teikiamos  socialinės paslaugos senyvo amžiaus asmenims bei asmenims su fizine negalia. Projekto rezultatų dėka bus sudarytos sąlygos  senyvo amžiaus bei  negalią turintiems asmenims organizuoti savo savarankišką gyvenimą, siekiant mažinti jų socialinę atskirtį ir skatinti integraciją į visuomenę, sudarytos sąlygos šių asmenų tėvams, vaikams  ar globėjams pilnaverčiai dalyvauti darbo rinkoje ar grįžti į ją. Neįgalūs asmenys gaus paslaugas bendruomenėje, turės galimybę palaikyti ryšius su artimaisiais ir ateityje jiems neprireiks brangiai kainuojančių paslaugų ilgalaikės socialinės globos įstaigose.