į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  ru 
NAUJIENOS
Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą

Visagino socialinių paslaugų centras (toliau – VSPC) diegdamas EQUASS kokybės sistemą pagal projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ parengė VSPC paslaugų gavėjų teisių chartiją, kuri parengta remiantis tarptautinėmis žmogaus teisių konvencijomis.

VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus paslaugų gavėjai kelis mėnesius buvo pažindinami su VSPC paslaugų gavėjų teisių chartija, pateikiant informaciją jiems suprantamu būdu ir atvaizduojant paveikslėliuose.

VSPC gina, skatina paslaugų gavėjų teises į lygias galimybes, vienodą požiūrį į kiekvieną, pasirinkimo laisvę, apsisprendimą, lygiateisį dalyvavimą ir šių teisių laikymąsi.