į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  ru 
NAUJIENOS
TARPTAUTINIU LYGIU PRIPAŽINTOS VSPC GLOBOS SKYRIAUS TEIKIAMOS TRUMPALAIKĖS/ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS

VSPC nuo 2019 m. dalyvavo VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomame projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas taikant EQUASS kokybės sistemą”, kurio tikslas buvo didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Socialines Services) reikalavimus.

VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyrius atitinka visus Europos socialinių paslaugų kokybės kriterijus ir yra sertifikuotas „EQUASS Assurance in Social Service“ sertifikatu. VSPC yra pirmieji Visagino savivaldybėje gavę šį tarptautinį įvertinimą ir yra viena iš nedaugelio Lietuvos socialinių įstaigų, kurios teikia tarptautinio lygio kokybiškas socialinės globos paslaugas institucijoje.

EQUASS kokybės principai – tai plačiausiai pripažįstamas Europos kokybės principų komplektas, kuris yra pagrįstas visuotinėmis vertybėmis: lyderystė, personalas, teisė, etika,  partnerystė, dalyvavimas, orientacija į asmenį, kompleksiškumas, orientacija į rezultatus, nuolatinis gerinimas.

Didžiuojamės tapdami EQUASS šeimos dalimi ir nuoširdžiai dėkojame EQUASS konsultantei Rasai Laiconienei, kuri nurodė mums kryptį ir kelyje lydėjo link tarptautinio pripažinimo, partneriams, kurie kartu kuria mūsų paslaugų gavėjų geresnę gyvenimo kokybę, paslaugų gavėjų artimiesiems, kurie dalyvauja kuriant individualesnę aplinką, jų artimiesiems ir, žinoma, VSPC kiekvienam Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus darbuotojui, kuris savo kasdieniu sunkiu darbu teikia kokybiškas socialinės globos paslaugas!