į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  ru 
PASLAUGOS » Bendruomenės skyrius

Bendruomenės skyriaus tikslas – stiprinti bendruomenės narių socialinę integraciją, gebėjimus komunikuoti pastebint ir sprendžiant iškylančias problemas, siekiant įveikti socialinę atskirtį, sėkmingiau įsiliejant į visavertį visuomenės gyvenimą.

Bendruomenės skyrius organizuoja ir teikia socialines paslaugas įvairioms socialinėms žmonių grupėms:
1. pagyvenusiems žmonėms;
2. žmonėms, turintiems fizinę negalią;
3. akliems ir silpnagregiams;
4. kurtiesiems; 
5. Globos skyriaus gyvetojams.

Bendruomenės skyriuje yra įkurtas ,,Neramių širdžių“ klubas, onkologinių ligonių draugija ,,Kovok ir nugalėk“, aklųjų ir silpnaregių  bei kurčiųjų savigalbos grupės. Vasaros metu  vykdoma neįgaliųjų vaikų stovykla ,,Draugystės ratas“. Vykdoma sociokultūrinė bei projektinė veikla, organizuojama sportinė veikla žmonėms su negalia bei Globos skyriaus gyventojams.  Organizuojamos transporto paslaugos neįgaliesiems.  

Kontaktiniai duomenys:

Socialinė darbuotoja Rūta Baltaduonytė
Tel. (8 386) 70 603
Taikos pr. 13, Visaginas