į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  ru 
PASLAUGOS » Pagalbos namuose skyrius

Pagalbos namuose skyriaus nuostatai

 

Pagalbos namuose skyriaus tikslas sudaryti sąlygas ir galimybę pagalbos reikalingiems žmonėms išspręsti iškilusias socialines problemas, gyventi pilnavertį gyvenimą namuose, tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime, palaikant ryšius su šeima, artimaisiais ir bendruomene bei išvengiant specialiųjų socialinių paslaugų teikimo.
Paslaugos teikiamos asmenų namuose, kad kuo ilgiau jie išbūtų savo įprastinėje aplinkoje bei dalyvautų visuomenės gyvenime.

 

Pagalba į namus teikiama:

1. Suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms;
2. Senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms.

 

 

Teikiamos paslaugos:

 - socialinės priežiūros;
 - individualus socialinio darbuotojo darbas su klientu; 
 - bendravimo, konsultavimo paslaugos; 
 - asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos; 
 - asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo; 
 - maisto paruošimo, maitinimo organizavimo (kai maistas pristatomas iš kitų tarnybų); 
 - pagalbos buityje ir namų ruošoje;
 - tarpininkavimo;
 - įvairių pavedimų vykdymo.  
 

 

Socialinės priežiūros paslaugų kaina:

13.1. pagalbos į namus (iki 10 val. per savaitę) – 2,90 Eur (10,00 Lt) už 1 val.; mokesčio už gaunamas socialines paslaugas dydis priklauso nuo kliento šeimos pajamų, šeimos sudėties, kliento sveikatos būklės, paslaugų gavimo trukmės, įstaigos tipo bei kitų aplinkybių.
 
Mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis: 1. pagalbos į namus: 1.1. asmeniui, kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už 2 valstybės remiamų pajamų dydžius (toliau – VRP) – nemokamai; 1.2. asmeniui, kurio pajamos nuo 2 iki 3 VRP – 10 proc. paslaugos kainos, t. y. 0,29 Eur (1,00 Lt) už 1 val., bet ne daugiau kaip 5 procentai asmens pajamų per mėnesį; 1.3. asmeniui, kurio pajamos nuo 3 iki 3,5 VRP – 20 proc. paslaugos kainos, t. y. 0,58 Eur (2,00 Lt) už 1 val.; 1.4. asmeniui, kurio pajamos virš 3,5 VRP – 25 proc. paslaugos kainos, t. y.  0,72 Eur (2,50 Lt) už 1 val. 

Kontaktiniai duomenys:

Socialinio darbo organizatorė Marina Makarevič

Socialinio darbo organizatorė Agnė Dobrianskienė

Socialinio darbo organizatorė Natalija Dolženko
Tel. (8 386) 70 409
Taikos pr. 13, Visaginas