į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  ru 
TEISINĖ INFORMACIJA » Teisės aktai

Visagino socialinių paslaugų centro (VSPC) direktoriaus įsakymai

 

Įsakymo data 

 Įsakymo Nr.  Įsakymo pavadinimas
2018-01-03 ĮV-3 Dėl VSPC veiklos plano 2018 m. patvirtinimo
2018-01-02 ĮV-3A Dėl VSPC gaunamos paramos ir jos panaudojimo įstaigoje komisijos sudarymo
2018-01-22 ĮV-8 Dėl VSPC darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto įsteigimo
2018-05-24 ĮV-37 Dėl VSPC asmenų prašymų, skundų pateikimo, nagrinėjimo beui asmenų aptarnavimo įstaigoje tvarkos patvirtinimo
2018-08-29 ĮV-62 Dėl pareigybių, į kurias skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašmas Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį užimti asmenį pateikimo, sąrašo patvirtinimo
2018-09-06 ĮV-66 Dėl VSPC darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo