į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  ru 
VSPC DVIŠALĖ TARYBA

Visagino socialinių paslaugų centre įsteigta Dvišalė taryba

 

2020 m. birželio 10 d. Visagino socialinių paslaugų centre (toliau – VSPC) sudaryta VSPC Dvišalė taryba – tai Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir socialinių paslaugų šakos kolektyvine sutartimi (toliau – Sutartis) nustatyta tvarka steigiama socialinių paslaugų įstaigose, kurioje veikia Sutartį pasirašiusios profesinės sąjungos ar jų padaliniai lygmens socialinės partnerystės institucija.

 

VSPC Dvišalę tarybą sudaro dvi šalys VSPC atstovai ir VSPC Profesinės sąjungos atstovai. VSPC Dvišalės tarybos atstovai:

Stanislava Ostrouch, VSPC direktorė;
Galina Orlova, VSPC direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams;
Taida Kringelienė, VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus vyriausioji socialinė darbuotoja;
Agnė Dobrianskienė, VSPC Pagalbos namuose skyriaus vyriausioji socialinė darbuotoja.

 

VSPC Profesinės sąjungos Dvišalės tarybos atstovai:

Rasa Nastajienė, VSPC Paramos šeimai skyriaus socialinė darbuotoja darbui su šeima, VSPC Profesinės sąjungos pirmininkė;
Marina Makarevič, VSPC Pagalbos namuose skyriaus socialinio darbo organizatorė, VSPC Profesinės sąjungos narė;
Žana Gusarenko, VSPC Nakvynės namų vyriausioji socialinė darbuotoja, VSPC Profesinės sąjungos narė;
Ingrida Daubarienė, VSPC Paramos šeimai skyriaus socialinė darbuotoja darbui su šeima, VSPC Profesinės sąjungos narė.